Hadrian Buccina

Erfaren, skeptisk, vagtsom, og trofast patriot

Description:

Hadrian Buccina
Human Cavalier (Castellan) level 1
(Order of the Staff )

Init 0 +2 at protest;
Perception +7 +2 at protest

DEFENSE
AC 16, Touch 10, flat footed 16 (Chain Shirt, Heavy Steel Shield)
(0 Dex, +4 armour + 2 Shield)
hp 16 ;
Fort +4, Ref 0, Will +2

OFFENSE
Speed 30
Morgenlys (MW Longsword)5 1d83
Short Bow +1 1D6

Special Attacks
Challenge- (Ex) +1 damage per level against one foe (-2 AC against other foes). Per day = 1
Tactician- (Ex) Standard action, grants teamwork feat within 30 feet last 3 rnds +1per 2 levels. Per day 1

STATISTICS
Str 15, Dex 8, Con 11, Int 15, Wis 11, Cha 14
Base Attack 1 CMB 3 ; CMD 12

Skills Bluff 1, Climb -1, Diplomacy 6, Handle Animal 1, Intimidate 1, Know Arcana 1, Know Nature 5, Know Nobility 6, Know Religion 1, Know Local 6, Perception 7, Ride -4, Sense Motive 6, Swim -1

FEATS
Additional Traits
Shielded Caster
Toughness

TRAITS
Pattern Speaker
Rich Parents
Friend in Every Town
Child of the Temple

SPECIAL ABILITIES
Castle Defender-1 At 1st level, a castellan gains a +1 bonus to Armor Class and an additional +1 bonus on attack rolls when he is on higher ground. He also gains an additional +1 bonus to Armor Class and on Reflex saves when he has cover other than soft cover from other creatures.

Order of the Staff Challenge: Whenever an order of the staff cavalier issues a challenge, his target takes a penalty on saving throws against spells and spell-like abilities for 1 round after the cavalier successfully damages the target. Penalty = – 1

Bio:

Hadrian Buccina har tjent styret i Sargava trofast i årtier.Som ung tjente han i en frivillig milits, der beskyttede yderliggende landsbyer mod de barbariske indfødte fra Mwangi-junglen. Senere blev militsen en del af Sargavas beskedne væbnede styrker, og Hadrian blev garderhusar. Hans mod og initiativ-lyst vakte anerkendelse blandt hans overordnede, men en uheldig faldulykke satte en brat stopper for hans karriere på hesteryg.

I stedet fik han lejlighed til at tjene Sargavas styre som forbindelsesofficer til de pirater, som via en skrøbelig alliance beskytter den tidligere koloni mod Cheliax-regimets frygtindgydende flåde. Som tak for sin tro tjeneste blev Hadrian som 52-årig udnævnt til Castellan (borgherre) af guvernør-fortet i hovedstaden. Det er mest et administrativt og symbolsk embede, men Hadrian har sat en ære i at holde fortets forsvarsværker kamp-klar og garnisonens soldater kampklar og motiverede.

Det er ingen hemmelighed, at Sargava er i en penibel situation Kolonien erklærede sig uafhængig under borgerkrigen, der gav House Thrune magten i Cheliax. To gange har Cheliax forsøgt at generobre kolonien, men begge gange er flåderne gået tabt, takket være Sargavas alliance med pirater. Denne alliance er dog alt andet end gratis, og Sargava det bliver stadig sværere for Sargava at betale for piraternes beskyttelse..

Omringet af fjender og med en tom statskasse, og til trods for Hadrians bestræbelser, vil Sargava være fortabt, hvis det lykkedes Cheliax at landsætte tropper. Derfor indvilgede han også straks, da Storkonsulen bad ham eskortere den unge Maximus Streenus på en vigtig mission til Kitargo.

I håb om at få fred på bare én front, har Maximus Strenuus] fået til opgave at skabe kontakt til en eventuel modstandsbevægelse i Kitargo i håb om at indgå en alliance med Sargava, eller i det mindste bistå oprørerne så vidt muligt. Storkonsulen håber, at intern konflikt i Cheliax vil distrahere og trække ressourcer fra ethvert forsøg på at generobre Sargava.

Hadrians opgave er at holde den uerfarne Maximus Strenuus i live og ude af problemer.

De to er netop ankommet med skib til Kitargo, da de hører om den kommende protest. Hadrian råder Maximus til at holde lav profil, indtil de kan stikke en finger i jorden. Maximus mener dog, at protesten vil være et glimrende sted at indsamle information, og Hadrian følger modstræbende med.

Om Hadrian

Enkemand
- Eneste barn (søn) død i kamp mod indfødte i Sargava
- Tjente oprindelig som garderhusar i koloni-militsen, men en fald-ulykke har gjort det umuligt for ham at ride.
-Har i 20 år tjent som Castellan for Sargavas guvernør-fæstning.
- Pligtopfyldende og loyal med en knas-tør sans for humor
- Hader Cheliax med passion

Hadrian Buccina

Hell's Rebels Foony jensvil