Larwellyn (Elver-Lars)

Stille lyssky type, der dukkede ud af det blå for et par uger siden.

Description:

Larwellyn
Male elf unchained rogue 1 (Pathfinder Unchained 20)
CN Medium humanoid (elf)
Init †3; Senses darkvision 60 ft.; Perception †6
-————————-
Defense
-————————-
AC 15, touch 13, flat-footed 12 (†2 armor, †3 Dex)
hp 10 (1d8†2)
Fort †2, Ref †5, Will †0; †2 vs. enchantments
Immune sleep
Weaknesses light sensitivity
-————————-
Offense
-————————-
Speed 30 ft.
Melee dagger †3 (1d4†2/19-20) or
dagger †3 (1d4†2/19-20) or
dagger †3 (1d4†2/19-20) or
rapier †3 (1d6†2/18-20)
Ranged shortbow †3 (1d6/×3)
Special Attacks sneak attack (unchained) †1d6
-————————-
Statistics
-————————-
Str 14, Dex 17, Con 12, Int 15, Wis 10, Cha 10
Base Atk †0; CMB †2; CMD 15
Feats Point-Blank Shot, Skill Focus (Stealth), Weapon Finesse
Traits child of kintargo, forlorn
Skills Acrobatics †7, Bluff †4, Craft (alchemy) †6, Disguise †6, Knowledge (local) †6, Knowledge (nobility) †7, Perception †6, Sense Motive †4, Sleight of Hand †7 (†9 to oppose the Perception check of someone observing or frisking you regarding items in the sheath), Stealth †10; Racial Modifiers †2 Perception
Languages Common, Elven, Infernal, Shadowtongue
SQ trapfinding †1
Combat Gear caltrops, simple invisible ink (2); Other Gear leather armor, arrows (40), dagger, dagger, dagger, rapier, shortbow, backpack, bandolier[UE], chalk, disguise kit, ear trumpet[UE], fake footprint shoes[UE], glass cutter[UE], glue paper[UE] (5), grappling hook, hollow-heeled boot, ink, inkpen, paper (5), silk rope (50 ft.), skeleton key[UE], waterproof bag[UE], wrist sheath[UE], wrist sheath, spring loaded, 25 gp, 9 sp
-————————-
Special Abilities
-————————-
Darkvision (60 feet) You can see in the dark (black and white only).
Elven Immunities – Sleep You are immune to magic sleep effects.
Light Sensitivity (Ex) Dazzled as long as remain in bright light.
Point-Blank Shot †1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Sneak Attack (Unchained) †1d6 Attacks deal extra dam if flank foe or if foe is flat-footed.
Trapfinding †1 Gain a bonus to find or disable traps, including magical ones.

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com
Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Bio:

OVERSIGT

Elver opvokset blandt mennesker som slave i adelshuset Jhaltero med forskellige formål gennem de sidste ~120 år.
Seneste funktion var snigmorder og spion.
For nyligt fundet sin frihed ved at det sidste familiemedlem, der kendte til ham, døde.
Nysgerrig og en blanding af naiv og mistroisk.

BAGGRUND

Ægteparet Jhaltero for 120 år siden var barnløst efter mange års ægteskab. Ad lyssky omveje køber de et elverbarn og opfostrer det som en blanding af adoptivbarn og kæledyr.
Elvere er jo børn – og derfor nuttede – længe. Men efter hånden som ægteparet blev ældre, havde de ikke energi til at tage sig af Larwellyn, der stadig var et lille barn, som krævede masser af opmærksomhed.
Efter ægteparets død (for ca 90 år siden) var Larwellyn fortvivlet og blev samtidigt ignoreret af familien, der så ham som “forældrenes” syge eksperiment.

En tjener, Margreta Voralius, tog ham til sig og lærte ham op som tjener. Larwellyn blev indlemret i familiens tjener- og slavestab – en fra eller til var der ingen der lagde mærke til – og blev der i forskellige sammenhænge de næste 70 år.
Efter Margrethas død for ca 70 år siden, havde Larwellyn vennet sig til tjenerlivet og fortsatte uden sin menter.

For 20 år siden fik Rufus Jhaltero øje på ham og tog ham til sig som sin protegé væk fra resten af familiens øjne.
Rufus var en fjern onkel til den ledende familie, som aldrig var blevet gift og boede med slægtninge i Kintargo. Han gjorde sig nyttig ved at have et stærkt spion-netværk, der støttede familien.
Efter 70 år som tjener har Larwellyn lært at være stille og ubemærkelig. Sammen med at han var ung (som en menneske-teenager) og sulten efter opmærksomhed, gjorde ham til en perfekt spion, Rufus selv kunne forme til sine formål.

De næste 20 år deltog Larwellyn skjult og forklædt i tjener-aktiviteter, mens han om natten gjorde familiens beskidte arbejde.
Hans missioner indebar alt fra simpelt tyveri til spionage til snigmord. Han stillede aldrig spørgsmål, men var bare glad for endeligt at have en faderfigur af en slags.

I sidste uge døde Onkel Rufus af alderdom. Endnu en gang var Larwellyn fortvivlet, men valgte ikke at blive hængende som sidst. Han pakkede sit udstyr og fandt en gyde at sove i.

Larwellyn kender alle nulevende i Jhalteros husstand, slave som adelig, men ingen kender ham længere. Han er fri, men ved ikke helt hvad det betyder.

ADFÆRD OG MÅL

Larwellyn har først for nyligt vundet sin frihed, og ved ikke helt hvad det indebærer. Derfor er han først og fremmest nysgerrig.
Han vil stille mange spørgsmål til alt og alle, for at forstå hvordan verden hænger sammen.
Modsat hans nysgerrighed, så er han ret mistænksom, fordi de “voksne” i hans liv ind til nu har skjult meget for ham. Han vil sørge for at prøve alle fakta, han får at vide, af, for at se om de passer.

På overfladen er han ret kynisk og kold; Han har set generationer af kollegaer og forældresubstitutter dø. Også følelser er noget han vil forsøge at forstå, undersøge og spørge ind til.

Ind til videre er alle problemer i hans liv løst med mord, tyveri eller spionage. Han vil gladeligt komme med løsningsforslag i den retning, men interesseret lytte til andre ideer.

VED DEMONSTRATIONEN

Wow, kan man fortælle om sin utilfredshed med de adeliges beslutninger? Gad vide hvordan det foregår?
Han er forklædt og holder sig i baggrunden.

UBESVAREDE SPØRGSMÅL

Hver var forældrene? De burde stadig være i live, men der står intet i de få optegnelser, der omhandler Larwellyn.
Døde Rufus Jhaltero virkeligt af naturlige årsager, eller mistænke rman mord?
Er de rvirkeligt ingen i husstanden, der kender til Larwellyn nu, eller har nogen en mistanke?

MINE PLANER

Den vigtigste plan for Larwellyn er at lade ham udvikle sig alt efter hvad han lærer. På mange måder er han et barn, der endnu ikke har lært meget om verden endnu.
For at øge rollespillet i gruppen vil jeg prøve at stille en masse gode spørgmsål til de andre og eventuelt nogle akavede situationer når han bagefter eksperimenterer med den nye viden for at se ad om den passer.

På et tidspunkt kunne han nemt blive interesseret i arkiver og historie for at finde ud af hvem hans forældre er.

Larwellyn (Elver-Lars)

Hell's Rebels Foony ErikIngersen